ENERGIATÖÖ

  1. Kontaktseanss
  2. Kaugseanss
  3. Kaugseansi toimumine 

Kõigi seansside puhul räägin tuginedes oma isiklikele kogemusele. Nii Ingliteraapia kui Reiki puhul olin alguses, teades asjadest veel vähe, väga skeptiline – kas ikka toimib ja kuidas see kõik ikka võimalik on jne – kuni oma esimeste kogemusteni nii saaja kui vahendaja rollis. Siis tuli tunnistada, et: “VAU! See toimib!”

Kusjuures kaugseansi puhul võib tunnetus ja kogetu olla isegi võimsam kui kontaktseansi puhul. Küllap ka sellepärast, et kaugseansi ajal viibitakse endale tuttavas ja turvalises keskkonnas ning lõdvestuda on lihtsam, energiat ja toimuvat aga tuntakse, tajutakse, nähakse ja kogetakse intensiivsemalt.

TÄHELEPANU!
Tõsiste terviseprobleemide puhul ei asenda Reiki, Kristalli-Reiki ja ingliteraapia kui alternatiivsed tervendusmeetodid traditsioonilist arstiabi, vaid täiendavad seda ning toetavad tervenemist.